Güncel Olaylar

En yeni 3 Teknolojik Gelişme

CRISPR adı verilen yeni metot; tarımdan çok henüz yüksek randıman alma, kuraklığa ve hastalıklara karşı koyma manasında ehemmiyetli olanaklar sunuyor. Çin’de bir laboratuvarda sarfedilen CRISPR metodu ile pirinç üretimde müthiş randıman elde edilirken, İngiltere’de de aynı method etkin bir şekilde uygulanmıştır.Günümüzde akıllı telefonlar oldukça önemli bir yere sahip. Bu vaziyet 691 milyon akıllı telefon kullanıcısının bulunduğu Çin’de henüz da ehemmiyetli bir yere sahip olmasını karşılamaktadır. Ülkenin en kuvvetli internet şirketlerinden

Olağanüstü hal nedir ?

20 Temmuz çarşamba gününden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan milli güvenlik kululunun ardından 3 ay süre ile olağan üstü hal ilan edildi. Olağanüstü hal nedir? Doğal afet , salgın hastalıklar , özgür demokrasi ve yaşayan vatandaşların temel hak ve özgürlüklerininin riske girmesi durumunda hükumet tarafından yürürlüğe girdiği andan itibaren yurdun tamamında veya belirli bir bölgesinde kamu hizmetlilerinin yetkilerinin genişletilmesi anlamını taşımaktadır. Olağanüstü hallerde uygulanacak tedbirler ayrıca kanun tarafından