Olağanüstü hal nedir ?

20 Temmuz çarşamba gününden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan milli güvenlik kululunun ardından 3 ay süre ile olağan üstü hal ilan edildi.

olagan_ustu_hal_ilan_edildi

Olağanüstü hal nedir?

Doğal afet , salgın hastalıklar , özgür demokrasi ve yaşayan vatandaşların temel hak ve özgürlüklerininin riske girmesi durumunda hükumet tarafından yürürlüğe girdiği andan itibaren yurdun tamamında veya belirli bir bölgesinde kamu hizmetlilerinin yetkilerinin genişletilmesi anlamını taşımaktadır. Olağanüstü hallerde uygulanacak tedbirler ayrıca kanun tarafından belirtilir.

Bu kararın demokratik hak ve özgürlüklere karşı alınmış bir karar değil milli güvenlik ve birlik için alınmış bir karardır diyen cumhurbaşkanı T.C Anayasasının 120. maddesinde belirtilen Anayasal düzeni bozmaya yönelik şiddet olayları sebebiyle yurdun bütününde 3 ay süre ile olağanüstü hal ilan edildi…

1469078513838

Olağanüstü Hal durumu Meclis onayından sonra yürürlüğe girecek olağanüstü hal durumunun kapsadığı maddeler ve yetkiler ;

Sokağa çıkılması yasaklanabilir ve sınırlanabilir

Belirli yerlerde belirli zamanlardan sonra insanların dolaşmasının yasak olması belirli bölgenin araç ve insan trafiğine kapatılması.

Gazete, dergi, kitap, broşür afiş vb. medya unsurlarının basımının dağıtımının yasaklanabilmesini

Kamu ve kişilere ait mülklerin güvenliğinin arttırılması için özel koruma tedbirlerinin aldırılmasını sağlamak

Çeşitli sahne oyunlarını ve gösterimde olan filmlerin yasaklanması

Olağanüstü hal durumlarında ; Ruhsatı sizde olsa dahi yasaklanması durumunda ateşli silahların taşınmasını ve bulundurulmasının yasaklanması

Kamu düzen ve güvenliğinin riske girmesinin göz önünde olması durumunda o bölgenin yasaklanması

Çeşitli toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin kapalı veya açık mekan olması farketmeksizin yasaklanması

Çalışanların işveren tarafından gerekli görülmesi durumunda 3 ay süreyi aşmamak kaydıyla ücretsiz izne çıkarılması

Dernek toplantılarını ve kararlarını ayrıca dernek etkinliklerini 3 ay süreyi aşmamak kaydıyla durdurmak tamamen devletin elindedir. Tabiki bu maddelerin tamamının yürürlülüğe gireceğini söyleyemeyiz fakat durumun ne olacağını kimse bilemez. Sonuç olarak cumhurbaşkanının açıklamasına göre demokratik hak ve özgürlüklerin zedelenmesi için değil milli güvenlik ve anayasal düzenin bozulmaması adına OHAL ilan edildi.

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir