olağanüstü hal ne zaman

Olağanüstü hal nedir ?

20 Temmuz çarşamba gününden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan milli güvenlik kululunun ardından 3 ay süre ile olağan üstü hal ilan edildi. Olağanüstü hal nedir? Doğal afet , salgın hastalıklar , özgür demokrasi ve yaşayan vatandaşların temel hak ve özgürlüklerininin riske girmesi durumunda hükumet tarafından yürürlüğe girdiği andan itibaren yurdun tamamında veya belirli bir bölgesinde kamu hizmetlilerinin yetkilerinin genişletilmesi anlamını taşımaktadır. Olağanüstü hallerde uygulanacak tedbirler ayrıca kanun tarafından